تماس با ما

آدرس : تهران 

نمایشگاه : خیابان آزادی بین نواب و اسکندری شماره  177 

دفتر مرکزی : خیابان آزادی بین اسکندری و نواب شماره 177

تلفن : 1400 12 66
فکس : 66928079

ایمیل ها و شماره موبایلها

 1 - مدیریت:                         100 13 12 0935

 manager@kouroshmotor.com

 2 -بازرگانی  :                       80 42 841 0903

 trade@kouroshmotor.com

 3 - مدیریت فروش  :              81 42 841 0903

 sales@kouroshmotor.com

4 - تعمیرات و خدمات فنی :    82 42 841 0903  

service@kouroshmotor.com

 5 - مدیریت تولید :                 83 42 841 0903

 tech@kouroshmotor.com

 6 - مسئول تحویل کالا   :       84 42 841 0903

 production@kouroshmotor.com

 8- روابط عمومی :            10 14 12 66 الی 50

 info@kouroshmotor.com

نقشه


برو بالا