تماس با ما

آدرس : تهران 

نمایشگاه : خیابان آزادی بین نواب و اسکندری شماره  177 

دفتر : خیابان آزادی بین اسکندری و قریب شماره 156

تلفن : 00 13 12 66 
موبایل : 100 13 12 0935
فکس : 00 14 12 66

ایمیل ها

 1- مدیریت:

 manager@kouroshmotor.com

 2- فروش:

 sales@kouroshmotor.com

 3- حسابداری:

 account@kouroshmotor.com

 4- خدمات پس از فروش:

 service@kouroshmotor.com

 5- بازرگانی:

 trade@kouroshmotor.com

 6- فنی:

 tech@kouroshmotor.com

 7- تولید:

 production@kouroshmotor.com

 8- روابط عمومی:

 info@kouroshmotor.com

نقشه


برو بالا